Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2015

Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Ten chłopiec, przyjacielu, przyszedł znikąd i wypełnił wszystkie moje myśli.
— Halina Poświatowska
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty

February 25 2015

Ja piedole jak tęsknię 
Uciekam przed tobą całymi dniami ale i tak mnie doganiasz i zabierasz sen i ja  juz naprawdę nie mogę bo przecież nie zmienisz zdania ja to wiem mówiłeś mi to nie raz a ja i tak układam w głowie inne scenariusze i to wszystko tak nie ma sensu bo przecież tylko w twoich oczach widziałam siebie lepszA a bez ciebie nie mogę znaleźć sobie miejsca i chciałabym być jak najdalej od siebie samej bo nie potrafię znieść siebie takiej jaka mnie zostawiles taka połamana a ja przecież pamiętam ze kiedy patrzylismy sobie w oczy to było w tym coś większego niż wszystkie słowa na świecie i one  wcale nie były potrzebne tylko właśnie to spojrzenie mówiło mi wszystko i wcale nie musiałam pytać czy mogę się w tobie schować przeD światem bo sam rozkładaleś ramiona a teraz ciebie nie ma a ja tęsknię tak bardzo ze rozsadza mnie to od środka i codziennie chce ci to wszystko powiedzieć ale nie mogę bo to niczego nie zmieni no kurwa niczego i mogę rwac sobie włosy z głowy ale po co skoro kolejny raz cie pożegnalam i obiecałam ze to juz ostatni. 
wysyłam te słowa świat bo mogę 

December 03 2014

Reposted fromhiena hiena viasoeasy soeasy
3284 26b0
Reposted fromLuna- Luna- viasoeasy soeasy
8850 1a94 390
Reposted fromkjuik kjuik viaBeLikeBlair BeLikeBlair
7745 02c8 390
Reposted fromkatalama katalama viaBeLikeBlair BeLikeBlair
7025 becd 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
4350 8b7d 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viasalami salami
9747 bec0 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
8916 431b 390
Reposted fromunco unco viailoveyou iloveyou
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
Reposted frompapiertiger papiertiger vianieuciekaj nieuciekaj
3855 f598 390
Reposted fromznamysie znamysie vianieuciekaj nieuciekaj
3689 fb77 390
Reposted fromowca owca vianieuciekaj nieuciekaj
5117 1bdc 390
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
5350 4c40 390
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
Reposted fromink ink viasoeasy soeasy
6024 ea91 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viainsanedreamer insanedreamer
3727 43f0 390
Reposted fromfrenzy frenzy viaboro boro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl